Заповед за определяне на избран заявител по схема "Училищен плод и "Училищно мляко"

Заповед за определяне на избран заявител по схема "Училищен плод и "Училищно мляко"

На 22.04.2019 година беше избрана фирма "Биг Фрут"ЕООД за доставка на продукти по схема "Училищен плод  " и "Училищно мляко" за период от 2019/2020,2020/2021 и 2021/2022 година.