Правила за движение и съхранение на документите с фабрична номерация

Правила за движение и съхранение на документите с фабрична номерация