Форма на обучение. Организация на учебния ден 2020 -2021 г.