Бюджет на ОУ"Братя Миладинови" за -2019 година

Бюджет на ОУ"Братя Миладинови" за -2019 година

Бюджетът на училището ни беше одобрен и разписан от първостепенният разпоредител с бюджетни средства г-н Арбен Мименов -кмет на община Сатовча на 10.04.2019 година.