Информация за изпълнение на бюджета на ОУ"Братя Миладинови" село Годешево за четвърто тримесечие на 2019/20 учебна година.

Информация за изпълнение на бюджета на ОУ"Братя Миладинови" село Годешево за четвърто тримесечие на 2019/20 учебна година.