График за провеждане на дистанционно обучение

График за провеждане на дистанционно обучение