Информация за изплнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2020 година

Информация за изплнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2020 година