Открит урок по ,,Биология биология и здравно образование''

Открит урок по ,,Биология биология и здравно образование''

Открит урок по ,,Биология биология и здравно образование''

На 27.11.2017 г. в ОУ ,,Братя Миладинови'' с. Годешево се проведе открит урок по ,,Биология на здравното образование''.
Преподавателят Деян Чавдаров Хаджиев беше избрал тема на урока ,,Размножителни органи при растенията''.
На открития урок бяха поканени: д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча; г-жа Евелина Чолакова - кмет на село Годешево; Илия Хаджиев - директор на училището, учители и родители.
Хода на урока протече много гладко, понеже преподавателят умело използва много интерактивни методи и техники, а също така и нагледни средства. Вниманието на  учениците беше съсредоточено към нагледните материали. Те имаха възможността да видят оплодена шишарка и семето на бор, от което пониква малко борче. Всички се изненадаха, когато учителят раздаде на всеки ученик по едно малко борче, което да се засади на подходящо място.
Голям интерес у учениците предизвикаха символите на розата с различен цвят.
След края на урока, някои от гостите се изказаха: 
,,Педагогическото майсторство на учителя е на ниво. Възхитен съм от това, което видях. Пожелавам на учениците все така да учат и да бъдат радост на родители и учители. Урокът трябваше да бъде заснет с видеокамера.'' д-р Арбен Мименов

,,Интерактивните методи и техники направиха урока още по-интересен. Екологичното, здравното и патриотично възпитание доминираха в открития урок. Получените знания бяха приложени на практика.'' - Илия Хаджиев