ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

Уважаеми ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Дистанционното /обучение  от разстояние/ се въвежда съгласно решение на НС от 13.03.2020 година за въвеждане на извънредно положение във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната.

Дистанционното обучение се провежда от всички педагогически специалисти в училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Училището ни използва https://bg.khanacademy.org/ , затворени групи в месинджър за комуникация с ученици и консултации с родители, видео уроци и тестове от https://ucha.se/  и образователни ресурси от Национална електронна библиотека на учителите - E-Learn (https://e-learn.mon.bg) на Министерство на образованието и науката.

Учебният ден за учениците се провежда съгласно седмичното разписание за деня.

Графикът за провеждане на учебните занятия може да откриете в сайта на училището в раздел ''документи''.

В тези интервали от време при дистанционно обучения личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат.